Search

Deutsches Sprachdiplom

Žáci rumburského gymnázia mají možnost připravit se na naší škole bezplatně na tuto mezinárodně uznávanou zkoušku z německého jazyka. Příprava probíhá v nepovinném předmětu dvě hodiny týdně (sekunda – kvarta pro DSD I a první-čtvrtý ročník pro DSD II). Aktivní účast na těchto hodinách je předpokladem k budoucímu úspěšnému složení zkoušky. Ta totiž vyžaduje absolvování cca. 1000 hod výuky němčiny. Tohoto čísla není možné v běžné výuce dosáhnout, proto škola tento dvouhodinový nepovinný předmět přípravy na DSD nabízí. Výuku němčiny na našem gymnáziu podporuje ministerstvo školství SRN.

Zkouška je pro studenty našeho gymnázia bezplatná. Ve srovnání s maturitou z německého jazyka dle SERR (Společný evropský referenční rámec) je na vyšší úrovni (jedná se o úroveň C1 a B2, maturita je na úrovni B1 nebo B2) a je uznávána jako jedna z prestižních jazykových zkoušek z němčiny v naší republice i v zahraničí.

Proč se ucházet o Deutsches Sprachdiplom (DSD)?

  • záruka výborných znalostí němčiny
  • možnost následného studia v zahraniční, jeho usnadnění (stipendia, kurzy, univerzity)
  • lepší pracovní příležitosti v oborech, kde je němčina nevyhnutelná

Mgr. Hlaváčová Dita

hlavacova (zavináč) gymrumburk.cz
linka 114
NJ