Search

Erasmus+

Realizované projekty:

Erasmus+ projekt United Pollinations

Ve školních rocích 2019/20 až 2021/22 se naše škola účastní mezinárodního projektu United Pollination realizovaného v rámci evropského programu Erasmus+. Partnerskými školami projektu jsou dvě francouzské školy Lycee D´Enseignement General Technologique et Professionnel Agricole De La Lozere v La Canourge a Lycée Charles Alliès v Pezenas a baskitská škola Jakintza ikastola Sdad. Cooperativa v Ordizii.

Projekt United Pollination je zaměřen na rozšíření povědomí důležitosti včel pro přírodu i pro člověka. Jejich rapidní ubývání a hledání příčin. Jakou roli v tom hraje člověk, znečištění ovzduší a půdy, mechanizace zeměděleství a používání chemie pro zvýšení výnostnosti. Poznávání a pochopení biodiverzity jako zásadního prvku zachování přirozenosti přírodních cyklů i pro další generace. Také získávání povědomí o jiných kulturách. Součástí projektu jsou billaterální i multilaterální mobility zapojených žáků a pedagogů mezi všemi zúčastněnými školami.

Veškeré cestovní a pobytové náklady jsou hrazeny z prostředků EU.

Články z mobilit:

S Erasmem do Baskicka

Za bzukotem do Francie

S Francouzi po stopách včel

Jak na nás mrkla chobotnice…

Erasmus+ projekt Cicerones in Europe

Ve školních rocích 2018/19 a 2019/20 se naše škola účastnila mezinárodního projektu Cicerones in Europe realizovaného v rámci evropského programu Erasmus +. Partnerskými školami projektu byly IES Corona de Aragón ve španělské Zaragoze, Lycee Polyvalent Charles Baudelaire ve francouzském Fosses a I.I.S. “Pantini-Pudente” v italském Vasto. 

Hlavním tématem projektu byla problematika začleňování žáků s odlišnými schopnostmi, sociálním zázemím či původem do třídních kolektivů. Základním výstupem byly tři (čtvrtá mobilita plánovaná na duben 2020 do Zaragozy musela být bohužel kvůli koronavirové epidemii zrušena) zrealizované mobility (vzdělávací pobyty), kterých se vždy zúčastnilo deset studentů a minimálně dva učitelé z každé partnerské školy. Dvacet studentů z naší školy tak mělo postupně příležitost navštívit jednotlivé země projektu a seznámit se zde v praxi s inkluzivními postupy, které praktikují školy zapojené do spolupráce. 

Veškeré cestovní a pobytové náklady byly hrazeny z prostředků EU.

Článek a fotogalerie z druhé mobility u nás v Rumburku (6.- 11.5.2019):

Erasmáci u nás

Článek a fotogalerie z třetí mobility u nás v italském Vastu (30.9.- 8.10.2019):

Erasmáci v Itálii

Video z první mobility ve Francii (24. – 30. 3. 2019):

Responsible Travel