Search

Partneři školy

Škola spolupracuje v rámci projektů I-KAP (společné kroužky, využití odborných učeben) s okolními základními školami (ZŠ U Nemocnice Rumburk, ZŠ Tyršova, ZŠ Náměstí Varnsdorf). 

Spolu s centrálou DofE realizujeme programy osobního rozvoje studentů.

Ve spolupráci s Goethe Institutem připravujeme studenty na složení DSD jazykových certifikátů a zapojujeme se do souteže Jugend debattiert.

Prostřednictvím stáží a exkurzí pro naše žáky se rozvíjí spolupráce s firmou TOS Varnsdorf.

Od roku 2018 navázala škola spolupráci s FSE UJEP jako její fakultní škola (spolupráce na využití mobilní behaviorální laboratoře, externí přednášky apod.).

Škola působí jako regionální centrum setkávání učitelů chemie v rámci partnerství s VŠCHT Praha.

Škola se pravidelně zapojuje do zahraniční spolupráce v rámci projektů Erasmus+.

Partnerskou školou je Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf.