Přírodovědný klokan

Z oficiálních stránek Přírodovědného klokana:
Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006 v rámci projektu „STM-Morava“ číslo 2E06029 Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Tématické zaměření otázek: matematika, fyzika, chemie a biologie s plánovanými výlety do informatiky, geografie, vědy a techniky, historie i filologie.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 2 kategorií:

  • (8. - 9. třída ZŠ) Kadet
  • (1. - 2. ročník SŠ) Junior


Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana.
V každé kategorii je zadán jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž vybíráte jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností.
Na řešení máte 40 minut čistého času.
Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Podrobněší informace: http://kag.upol.cz/prirodovednyklokan

Nejlepší přípravou na další ročník Přírodovědného klokana je řešit si úlohy minulých ročníků.


Příští ročník soutěže Přírodovědný klokan se bude konat: 11. října 2023


Texty minulých ročníků (pdf)

kategorie KADET JUNIOR VÝSLEDKY
třídy 8. a 9. třída ZŠ 1. a 2. ročník SŠ
termín konání tercie a kvarta kvinta a sexta
25.04.2007 ZADÁNÍ ZADÁNÍ ŘEŠENÍ
07.11.2007 ZADÁNÍ ZADÁNÍ ŘEŠENÍ
01.10.2008 ZADÁNÍ ZADÁNÍ ŘEŠENÍ
11.11.2009 ZADÁNÍ ZADÁNÍ ŘEŠENÍ
20.10.2010 ZADÁNÍ ZADÁNÍ ŘEŠENÍ
19.10.2011 ZADÁNÍ ZADÁNÍ ŘEŠENÍ
17.10.2012 ZADÁNÍ ZADÁNÍ
16.10.2013 ZADÁNÍ ZADÁNÍ
15.10.2014 ZADÁNÍ ZADÁNÍ
14.10.2015 ZADÁNÍ ZADÁNÍ
12.10.2016 ZADÁNÍ ZADÁNÍ ŘEŠENÍ
11.10.2017 ZADÁNÍ ZADÁNÍ
10.10.2018 ZADÁNÍ ZADÁNÍ
16.10.2019 ZADÁNÍ ZADÁNÍ
14.10.2020 zrušeno pro COVID
13.10.2021 ZADÁNÍ ZADÁNÍ
12.10.2022 ZADÁNÍ ZADÁNÍ ŘEŠENÍ
11.10.2023

Kde není vyplněné políčko „výsledky“, je řešení uvedené na konci zadání každé kategorie.
U řešení pro termín 7.11.2007 je sice v zadání napsáno 2006/2007 (mělo by být 2007/2008), ale je to pouze tisková chyba, kterou nelze opravit.

klokan/prirodovedny_klokan/start.txt · Poslední úprava: 06.10.2023 15:20 autor: Iveta Seifertová
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0