Search

Metodik primární prevence

Funkci metodika primární prevence na škole vykonává Mgr. Lenka Havlíčková.

Náplň práce

Primární prevence sociálně patologických jevů (SPJ) (viz seznam níže), zvláště protidrogové prevence. Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity.

Přehled sociálně-patologických jevů

  • Závislosti
  • Patologické jednání vůči sobě (sebepoškozování, pokusy o sebevraždu)
  • Asociální jednání (záškoláctví, šikana, pohlavní zneužívání, rasismus, sekty)

Dokumenty k práci MPP naleznete v sekci Dokumenty.

Mgr. Havlíčková Lenka

metodik primární prevence
havlickova (zavináč) gymrumburk.cz
tel. 412 332 491 klapka 118