Search

Školní jídelna a výdejna

Informace k objednávání obědů

  1. Platby za obědy lze provádět i v hotovosti, a to v kanceláři jídelny (pí. Bezrová) – kancelář najdete na adrese Sukova 1135/3 v Rumburku.
  2. Bezhotovostní platby za obědy lze provádět na číslo účtu: 43-5926990207/0100. V tomto případě je nutné uvádět ve zprávě pro příjemce celé jméno strávníka a jako variabilní číslo uvést číslo strávníka (lze ho nalézt na profilu na www.strava.cz).
  3. Noví strávníci se přihlašují v kanceláři jídelny, kde si proti záloze 120 Kč vyzvednou čip.
  4. Všichni studenti při objednávání obědů uvedou jako číslo jídelny: 10697, obědy lze objednat nejpozději do 13:30 předchozího pracovního dne.
  5. Vybrané třídy (každý rok určeno dle aktuálního rozvrhu) dochází na oběd do jídelny, ostatní třídy do stávající výdejny gymnázia.

Vedoucí jídelny je Jaroslava Bezrová.

Jaroslava Bezrová

jidelna (zavináč) gymrumburk.cz
tel. 774 261 704