Search

Školská rada

Školská rada je zřízena podle školského zákona a mezi její hlavní pravomoci patří:

  • vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvalovat výroční zprávu o činnosti školy
  • schvalovat školní řád
  • podávat podněty k chodu školy
  • projednat návrh rozpočtu, inspekční zprávy ČŠI

Složení školské rady

zástupce nezletilých studentů
Ing. Vladimíra Pluháčková – vladimira.pluhackova (zavináč) uradprace.cz

zástupci zaměstnanců školy
Mgr. Jaromír Rauch – rauch (zavináč) gymrumburk.cz
Mgr. Jana Vlasáková – vlasakova (zavináč) gymrumburk.cz

zástupce zletilých studentů
Natálie Bermannová – natalie.bermannova (zavináč) gymrumburk.cz

zástupci zřizovatele
Jana Masařová – janamasarova (zavináč) seznam.cz
Ing. Dagmar Mertlová – dagmar.mertlova (zavináč) rumburk.cz

Jednací řád školské rady

Na základě volebního řádu školské rady vyhlašujeme 2. kolo volby člena Školské rady Gymnázia Rumburk za nezletilé žáky.

Datum a místo konání: 9.11.2023 17:00-18:15 v budově školy

Navržený kandidát: Ing. Vladimíra Pluháčková