Search

Výchovné a kariérové poradenství

Konzultace je možné domluvit e-mailem nebo telefonicky.

Poradenské činnosti pro žáky a rodiče

  • Poradenské služby zaměřené na výběr a volbu dalšího studia po maturitě.
  • Zprostředkování diagnostiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou.
  • Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tvorba individuálních vzdělávacích plánů).
  • Příprava individuálních vzdělávacích plánů pro žáky z jiných důvod než jsou speciální vzdělávací potřeby žáka.
  • Pomoc žákům při řešení studijních nebo osobních problémů, případně zprostředkování pomoci na odborných pracovištích.
  • Zprostředkování testování v rámci volby bloků v 1. ročníku.

Mgr. Veselá Kamila

výchovná poradkyně
vesela (zavináč) gymrumburk.cz
tel. 412 332 491 klapka 113

Mgr. Simandl Marek

kariérový poradce
simandl (zavináč) gymrumburk.cz
tel. 412 332 491 klapka 104