Search

 Vzhledem k celé řadě novinek a změn, které nastanou v přijímacím řízení na střední školy, spustilo ministerstvo školství k novým přijímačkám informační web. Zájemcům o studium doporučujeme tento web prostudovat.

Inovativní a klasické vzdělávání

Pokud k cíli vede jen jedna cesta, mnozí nedojdou. A protože cílem vzdělávání je, aby k jeho konci došlo co nejvíce lidí, rozhodli jsme se nabídnout zájemcům o studium na naší škole unikátní možnost vybrat si od školního roku 2023/24 ze dvou možných cest, které jim umožní dojít úspěšně do pozice absolventa gymnázia. Není to jako v pohádkách, že jedna je krátká, ale zrádná, a tudíž špatná a ta druhá dlouhá, ale férová, a proto správná. Naše cesty jsou stejně dlouhé, mají stejné převýšení a končí u stejného cíle, jen se obrazně řečeno jinak kroutí, ale právě to může pomoci v jejich zdolání. Stačí si jen vybrat tu, po které se vám půjde lépe, protože víc odpovídá tomu, jak si cestu sámi představujete.

Co to konkrétněji znamená?

Rozdělili jsme studium čtyřletého gymnaziálního oboru na dvě „větve“, které jsme nazvali klasická a inovativní větev. Každý z uchazečů o studium na naší škole si v průzkumu zájmu (tento formulář nevkládejte do systému DiPSy, ale zasílejte jako přílohu na mail reditelstvi@gymrumburk.cz, popř. do školy přineste) vybere, kterou z nich by preferoval a my podle zájmu otevřeme buď jednu třídu inovativní a jednu třídu tradiční větve, nebo dvě třídy klasické větve (otevřít dvě inovativní větve v tuto chvíli neumíme a ani výhledově nezamýšlíme). Výuka na obou větvích se liší ve třech hlavních aspektech – v tom, jak je organizovaná, jaké didaktické metody jsou v ní dominantní a jakým způsobem probíhá hodnocení. Detaily najdete níže v příslušných odkazech. 

Doufáme, že si každý vybere tu svou a bude tak moci dokráčet k profilu absolventa pro něj vhodnějším, a tudíž i úspěšnějším a příjemnějším způsobem.

Ačkoliv je otevření inovativní vzdělávací větve dlouhodobou prioritou školy, může vzhledem k současné situaci, kdy silné populační ročníky vytváří tlak na jejich umístění na střední školy, dojít k situaci, kdy tento obecný zájem neumožní realizovat náš plán ihned ve školním roce 2024/2025.
Konečné rozhodnutí o tom, zda budou otevřeny dvě klasické třídy či jedna inovativní a jedna klasická, tudíž bude záviset na celkovém počtu přijatých uchazečů a nelze ho tudíž učinit před koncem celého přijímacího řízení. Tato informace spolu s rozdělením žáků do tříd (dle jejich identifikačního kódu přiděleného v přijímacím řízení) bude tudíž zveřejněna na webu školy po ukončení vyhodnocování prvního kola přijímacího řízení a uplynutí lhůty pro potvrzení nástupu na školu jednotlivými uchazeči ve druhé polovině května.

Společné body

 • systém studijních bloků ve 2. – 4. ročníku a výuka cizích jazyků
 • možnost přípravy na získání certifikátu Deutsches Sprachdiplom a FCE
 • vybrané celoškolní projekty (Erasmus+, Den Evropy aj.)
 • Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
 • nepovinné předměty
 • kroužky

Inovativní

Organizace výuky

1x týdně projektový den
třídnické hodiny pro práci s kolektivem
odborné předměty vyučované ve 2-3 hod. blocích
nižší počet žáků ve třídě

Didaktické metody

důraz na nefrontální metody výuky a samostatnou práci žáků
předmět Osobnostní rozvoj
učitel jako průvodce

Hodnocení

hodnocení výsledných znalostí (známkou) i průběžného individuálního posunu dovedností (častá zpětná vazba)

Klasická

Organizace výuky

projektové dny příležitostně
45min vyučovací hodiny
tradiční počet žáků ve třídě (cca 25 žáků)

Didaktické metody

rovnováha mezi frontální a nefrontální výukou
učitel jako vedoucí výuky

Hodnocení

hodnocení výsledných znalostí (známkou)

Která cesta je ta vaše?

INOVATIVNÍ

 • Máte rádi nové cesty a výzvy
 • Jste přirozeně aktivní a zvídaví, rádi se sami motivujete
 • Preferujete více volnosti a flexibility ve výuce
 • Vyhovuje vám, když si můžete sami vyhledávat informace a prezentovat své názory
 • Máte dost vůle dodržovat svůj plán a nést za něj zodpovědnost

KLASICKÁ

 • Máte rádi léty ověřenou kvalitu
 • Jste ve studiu zaměření spíše na fakta a hledáte pečlivou přípravu na VŠ
 • Preferujete jasná zadání a přesné vědomí toho, co se očekává
 • Vyhovuje vám systém, na který jste zvyklí ze ZŠ a rádi byste v něm pokračovali