Search

Přijímací řízení - doplnění kvinty

Přijímací řízení pro doplnění budoucí kvinty osmiletého gymnázia je pro školní rok 2024/25 již uzavřeno..

PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PODLE § 63 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA (PRO ŽÁKY Z 9. ROČNÍKŮ ZŠ)
V souvislosti s očekáváným silným populačním ročníkem a zároveň avizovaným úbytkem žáků (přestup na umělecké a sportovní školy) umožníme v tomto školním roce výjimečně žákům devátých tříd ZŠ doplnění budoucí kvinty osmiletého gymnázia.
Předpokládaný počet přijímaných studentů k doplnění prvního ročníku vyššího stupně gymnázia (kvinta) v závislosti na kapacitních možnostech tříd: 6 – 7
Možnost studia v prvním ročníku vyššího stupně gymnázia bude posuzována individuálně na základě podané žádosti o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole podle § 63 školského zákona (žádost ke stažení) a s ohledem na kapacitní možnosti třídy. Jednotné přijímací zkoušky se nekonají a nepodává se přihláška ke vzdělání – studiu ve střední škole.
Povinnou součástí žádosti je kopie vysvědčení za 8. ročník základní školy, přičemž žák musí mít v obou pololetích vyznamenání, tj prospěch do průměru 1,5 a bez trojek.
Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole doručte na naše gymnázium osobně v termínu domluveném s ředitelkou školy na čísle 773 797 930.
Žádosti o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole podle § 63 školského zákona lze tímto způsobem podávat do 20. prosince 2023, rozhodnutí o přijetí předpokládáme v průběhu ledna 2024. Podmínkou pro přijetí bude doručení vysvědčení či výpisu vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ na gymnázium do konce února 2024.
Pokud budete mít zájem o další informace, kontaktujte telefonicky či emailem ředitelku školy (laubrova(zavináč)gymrumburk.cz).

Zveřejněno dne 22. 11. 2023.