Výuka fyziky ve druhém ročníku

do 21.4. probráno

 • elektrické obvody
 • Kirchhoffovy zákony

procvičit

 • Lepil 129/125-128; 130/132, 131/136,137
 • Lepil 132/139-142
 • Lepil 133/143,144,145

– dále se vraťte k Ohmovu zákonu –

 • Lepil 126/105,107,108
 • Lepil 127/115, 128/120,121
 • Lepil 128/122

4.4 probráno

 • Ohmův zákon pro uzavřený obvod

procvičit

 • Lepil 124/96,97,98,99,100,101

do 31.2.2017 probráno

 • Odpor vodiče
 • Ohmův zákon pro část el. obvodu

K procvičení/samostudiu

 • Lepil 120/65,66,67,68,69,70
 • Lepil 121/71,72,74,75
 • Lepil 122/76,77,78,79,80,81,83
 • Lepil 122/84,85
 • Lepil 123/87,88,89,90,91,92,93
 • Lepil 124/94,95

do 24.3.2017 probráno

 • spojování kondenzátorů
 • elektrický proud
 • zdroje napětí

K procvičení, k samostudiu

 • Z učebnice nebo jiného zdroje si doplníte, jak je to s energií kondenzátoru!
 • Lepil 118/52
 • Lepil 119/53,54,55,56,57
 • Lepil 119/59,60,61,62
 • Lepil 120/63,64

do 11.3.2017 probráno

 • Elektrický potenciál
 • el. napětí
 • kapacita, kondenzátor

K procvičení

 • Lepil 114/20,21,22,23
 • Lepil 115/25,26
 • Lepil 116/27,28,29,30,31,32
 • Nevíte-li si rady, projděte si řešené příklady v sešitě (i z minulých týdnů!)
 • Lepil 117/33,34,35,36
 • Lepil 117/41,42,43,44
 • Lepil 118/45,46,47,48,49,50,51

do 25.2.2017 probráno

 • Elektrický náboj, elektrická síla
 • Coulombův zákon
 • Intenzita elektrického pole

K procvičení

 • Lepil 112/1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12
 • Lepil 113/13,14,15,16,17,18

do 21.2.2017 probráno

 • sytá pára, křivka syté páry
 • fázový diagram

K procvičení

 • Lepil 91/165,166,167,168,169,170
 • Lepil 92/171,172,173

Materiály pro referenci/samostudium:

do 14.2.2017 probráno

 • tání, tuhnutí, sublimace, desublimace
 • vypařování, var

K procvičení

 • Lepil 89/154,155,156,157,159
 • Lepil 90/160,161,162,163,164

do 31.1.2017 probráno

 • důsledky povrchového napětí, kapilární tlak
 • objemová roztažnost kapalin
 • změny skupenství látek

K procvičení

 • Lepil 87/141,142,143,144
 • Lepil 87/146,147
 • Lepil 88/148,149,150
 • Lepil 89/151

do 22.1.2017 probráno

 • Struktura a vlastnosti kapalin
 • povrchová síla, povrchová energie
 • povrchové napětí

K procvičení

 • Pročíst příslušné kapitoly v učebnici nebo adekvátních online zdrojích (např. tu)
 • Lepil 86/133,134,135,136,137,138

10.1.2017 probráno

 • deformace a tepelná roztažnost v praxi

K procvičení

Do 5.1. probráno

 • Deformace, normálové napětí, mez pevnosti

K procvičení

 • V MFCHT nalézt hodnoty meze pevnosti v tahu běžných konstrukčních materiálů (dřevo, ocel, hliník, beton, měď, …)
 • Nalézt materiál s nejvyšší pevností v tahu
 • Při jakém zatížení se přetrhne měděný drát o průměru 12 cm? Jaké by bylo zatížení, kdyby byl místo kruhového průřezu čtvercový?
 • Lepil 83/116
 • Lepil 84/125,126, Lepil 86/132
 • Proč se lana jeřábů splétají z mnoha tenkých drátů, když z hlediska fyziky záleží pevnost jen na ploše průřezu?
 • Zde najdete obrázek připojovacího háku železničního vagónu. Určete, jak těžký vlak dokáže lokomotiva utáhnout. (dobrovolný, za 1 na samostatnýá papír.)
 • Hák drží u lokomotivy 10 poměrně silných šroubů (viz obrázek z předchozího úkolu), zatímco nárazníky 4 poměrně slabé šrouby (viz obrázek zde. Jak to, že to stačí?

Do 8.12 probráno

 • délková teplotní a objemová roztažnost

K procvičení

 • Z MFCHT si do sešitu vypsat koeficienty teplotní roztažnosti pro základní konstrukční materiály (ocel, měď, beton, plasty, dřevo, porcelán, hliník, …)
 • Nalézt vztah mezi objemovou a délkouvou roztaností (je-li nějaký)
 • Lepil 84/123,124,125,126
 • Lepil 85/130,131
 • Lepil 86/132

Do 5.12 probráno

 • kruhový děj, opakování

K procvičení

 • Všechny již zadané
 • Lepil 82/104,105,106
 • Lepil 83/107,108,109,110

Do 18.11 probráno:

 • práce plynu, 1. termodynamický zákon
 • děje v plynech z energetického hlediska
 • adiabatický děj
 • kruhový děj

K procvičení

 • Lepil 80/92,91
 • Lepil 81/93,94,95,96,97,98,99,100
 • Lepil 82/101,102,103,104

do 8.11 probráno:

 • děje v plynech - využití stavové rovnice
 • izotermický, izobarický, izochorický děj

K procvičení

 • Lepil 77/77,78
 • Lepil 78/79,80,81,82,83,84
 • Lepil 80/86,87,88,89,90,92

do 1.11 probráno:

 • střední kvadratická rychlost a vnitřní energie
 • stavová rovnice id. plynu
 • popis stavu plynu, změny stavu plynu

K procvičení

 • Pročíst si přís. kapitoly v učebnici (PSF 145-151)
 • Lepil 76/64,65,66,68,71
 • Lepil 77/73,74
 • Lepil 78/80,81,82,83
 • Lepil 80/87,88,89

do 11.10.2016 probráno

 • druhy tepelné výměny
 • rovnice pro tok tepla
 • vlastnosti ideálního plynu

K procvičení

 • Pročíst si příslušnou kapitolu v učebnici
 • Lepil 75/49,50,55,56,57,58,59,60
 • Lepil 76/61,62,63

do 03.10.2016 probráno:

 • kalorimetrická rovnice
 • kalorimetr

Ke zopakování

 • Pročíst příslušnou kapitolu v učebnici (PSF 140-143)
 • Propočítat si následující úlohy:
  • Lepil 74/43,44,45,46,47,48

do 19.-25.9 2016 probráno

 • Vnitřní energie tělesa
 • změna vnitřní energie konáním práce
 • teplo,tepelná kapacita

Ke zopakování

 • Pročíst si příslušné kapitoly (PSF 129-132, 138; F1 kap. 8.6, 8.7)
 • Propočítat si následující úlohy:
  • Lepil 71/27,28,29,30,31
  • Lepil 72/32,33,34
  • Lepil 73/36,37,38,39,40,41,42

do 14.-15.9 2016 probráno

 • termodynamická soustava
 • teplotní stupnice
 • Termodynamická teplota

Ke zopakování

 • Pročíst si příslušné kapitoly (PSF 127-129, 134-137; F1 kap. 8.1)
 • Propočítat si následující úlohy:
  • Lepil 70/14,15,16
  • Lepil 71/17,18,20-26

do 13.9.2016 probráno

 • hmotnosti částic, atomová hmotnostní konstanta
 • relativní atomové a mol. hmotnosti
 • mol, Avogadrovo číslo
 • základní výpočty

Ke zopakování:

 • Pročíst příslušné kapitoly (PSF str. 127-129, F1 kap. 8.5)
 • propočítat si následující úlohy:
  • Lepil, str. 69/1,2,3,4,5,6,7,8,9
  • Lepil, str. 70/10,13

do 11.9.2016 probráno

 • Úvodní slovo k termodynamice a molekulové fyzice
 • Kinetická teorie látek
 • Vazby, modely skupenství

Ke zopakování:

 • Pročíst příslušné kapitoly buď v Přehledu SŠ Fyziky (str. 119 - 125) nebo v učebnici Fyzika 1
 • Pohrát si s modely látek na PhET: Skupenství látek
 • Odpovědět na tyto otázky:
  • Pokud se látky opravdu skládají z částic, jakto, že ani pod mikroskopem nejsou vidět a látky se zdají „jednolité“?
  • Vysvětlete jak to, že čaj obarví celou sklenici, i když s vodou nemícháme
  • Jak by to vypadlo u čaje louhovaného v horké a studené vodě? Ověřte si to doma!
  • Kouř z cigarety nejprve stoupá v úzkém proužku nahoru, ale dříve či později zasmradí celou místnost. Jak to?
  • Plyn lze zkapalnit (převést z plynného do kapalného skupenství) stlačením a současným ochlazením. Vysvětlete, co se přitom děje z pohledu molekolové fyziky.
  • Proč při psaní křídou na tabuli ulpívají částečky křídy?
  • Z toho, co víte o vzdálenosti částic v kapalině a v plynu zkuste odhadnout hustotu plynu a kapaliny. Ověřte pro vodu a vzduch.
  • Jak to, že se kapalina dá přelévat? Jak to, že se při přelévání nerozpadne na jednotlivé molekuly?
  • Jak to, že kapaliny a pevné látky jde jen obtížně stlačit? Jak to, že kapaliny snadno mění tvar a pevné látky ne?

Na příště

 • Zopakovat z chemie termíny mol, molární objem, molární hmotnost.
seifert/gymrbk/fyzika-druhak/start.txt · Poslední úprava: 13.04.2019 00:00 autor: 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0