Výuka/ fyziky ve třetím ročníku

do 25.03.2017 probráno

 • Lom světla, zákon lomu, disperze světla
 • totální odraz

K procvičení

 • Lepil 190/14,15
 • Lepil 190/16,17,18,19,20,21,22,23
 • Lepil 191/24,2526,27,28
 • Lepil 192/29,30,31
 • kažtdédalší příklady z Lepila str. 192,193,194, které se vám zalíbí

do 12.03.2017 probráno

 • základní vlastnosti světla
 • rychlost světla v prostředí
 • zákon odrazu

K procvičení/samostudiu

 • příslušné pasáže v učebnici
 • Lepil 188/1,2,3,4,5,6,7,8
 • Lepil 189/9,10,11,12,13
 • Samozřejmě vás to neopravňuje zapomenout cokoliv kolem transformátorů!

do 03.03.2017 probráno

 • Střídavý proud v energetice
 • Třífázový proud, generátor třífázového napětí, asynchronní elektromotor
 • Transformace střídavého proudu, energetický rozvodný systém v ČR /letem světem/

K procvičení/samostudiu

 • Lepil 140/186,
 • Lepil 165/335
 • Lepil 168/351
 • Lepil 169/352,353,354,356, volitelně 355
 • Lepil 172/367,368,370,371
 • Lepil 174/375,376,378
 • Lepil 177/385
 • Lepil 178/386,387,392,394

do 21.2.2017 probráno

 • sériový RLC obvod

K procvičení/samostudiu

 • Nestihli jsme rezonanci. Dostudovat z učebnice nebo odtud: Rezonance RLC na fyzika.jreichl.com
 • Lepil 166/338,339,340,342
 • Lepil 167/343,344
 • Lepil 168/346,347,349,350
 • Lepil 169/352,353,354,356,357
 • Lepil 169/355
 • Lepil 171/360,361,362,363

do 14.2.2017 probráno

 • střídavý proud v obvodech s cívkou, induktance, kapacitance, impedance
 • efektivní hodnota střídavého napětí, proudu
 • činný výkon, účiník

K procvičení

 • Lepil 163/319,320,321,322
 • Lepil 164/323,324,325
 • Lepil 165/326,330,332,333,334,335,
 • Lepil 166/338,339
 • Lepil 165/336

do 22.1.2017 probráno

 • vznik střídavého proudu, rovnice střídavého proudu
 • V úterý 24.1.2017 opakovací test vlnění, akustika
 • Zopakovat vše o vlnění a zvuku (Přehled SŠ fyziky str. 211 až 232 nebo adekvátní online zdroje)
 • příklady máte již v minulých týdnech plus:
 • Lepil 110/94, 96, 97

do 10.1.2017 probráno

 • odraz vlnění, stojaté vlnění
 • chvění mechanických soustav
 • Huygensův princip, vlnění v izotropním prostředí
 • zvuk, zvukové vlnění, rychlost zvuku, akustika

K procvičení

 • pročíst příslušné kapitoly v učebnici
 • Pohrát si s appletem: vlnění na struně - vyrobte postupné, stojaté vlnění, pozorujte jeho vznik. Zkuste zjistit vztah mezi vlnovou délkou a frekvencí.
 • Pohrát si s appletem: interference vlnění - pomocí nástroje „detector“ si prohlédněte vlnění vodní hladiny v různých místech virtuální vany. Pak přidejte druhý kohoutek a sledujte vlnění. Najděte místa s nejvyšší a nejnižsí změnou hladiny (interferenční maxima a minima)

Úlohy

 • nalezněte rozdíly mezi stojatým a postupným vlněním
 • nalezněte příklady postupného a stojatého vlnění ve světě kolem sebe
 • vysvětlete, jak je možné, že zvuk pronikne i tenkou stěnou
 • vyevětlete, jak je možné, že zvuk slyšíme i za překážkou
 • mám stunu délky 2 metry. Jaké vlnové délny může mít stojaté vlnění, která na ní vybudím? Struna je na obou koncích upevněná.
 • Jak vzniká zvuk, když například řežeme dřevěnou desku pilou?
 • Odkud se bere zvuk od letícího čmeláka? Jak to, že komár vydává vyšší tón než čmelák?
 • Lepil 107/70,71,72,73,75,78
 • Lepil 109/93
 • Zkuste si rozmyslet Lepil 110/95

do 8.12.2016 probráno:

 • dokončeno kmitání
 • vlnění, šíření vlnění, rovnice postupné vlny
 • interference vlnění

K procvičení

 • Přečíst si příslušnou pasáž v učebnici
 • Lepil 107/71,72,73,
 • Lepil 107/74,75,
 • Lepil 107/76,77.78,79
 • Lepil 108/81,82,83,84

do 8.11.2016 probráno:

 • rezonance, využití v technické praxi

K procvičení

 • Přečíst si příslušnou pasáž v učebnici
 • příklady viz minulý týden +
 • Lepil 105/58,59
 • Lepil 106/63,64,65,66,67,68

do 1.11.2016 probráno:

 • matematické kyvadlo
 • přeměny energie v oscilátoru

K procvičení

 • Přečíst si příslušnou pasáž v učebnici (PSF 207-212)
 • Lepil 103/42,43,44,45,46,47,48
 • Lepil 104/49,50,51,52,53
 • Lepil 105/56,57,60,61

do 11.10.2016 probráno

 • Dynamika kmitů pružinového oscilátoru
 • vztah pro periodu kmitů pruž. oscilátoru

K procvičení

 • Přečíst si příslušnou kapitolu v učebnici
 • Lepil 99/29,30,31,32,33,34,35
 • Lepil 100/36,37 (pro zdatné a borce)
 • Lepil 101/38,39 (pro zdatné a borce)

Do 03.10.2016 probráno

 • fáze kmitů, fázový rozdíl kmitů
 • skládání kmitů (izochronní, různé frekvence, blízké frekvence)

K procvičení

Do 23.9.2016 probráno

 • Fáze kmitů, počáteční fáze, skládání kmitů

K procvičení:

 • Pročíst odpovídající kapitolu v učebnici (PSF 192-193, případně kapitola v učebnici F2)
 • Lepil 95/11,12,13
 • Lepil 96/14,15
 • Lepil 97/16,17,18,19

Do 13.9.2016 probráno

 • kmity, harmonické kmity
 • základní veličiny popisující kmity
 • rovnice kmitů, časový diagram kmitů

K procvičení:

 • Lepil 93/1,2,3,4,5,6
 • Lepil 94/7,8,9
 • Lepil 95/10
seifert/gymrbk/fyzika-tretak/start.txt · Poslední úprava: 13.04.2019 00:00 autor: 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0