Dobrovolné domácí úkoly pro MS Excel

Abych vás motivoval k tomu si excel zkoušet doma, vypisuji dobrovolné domácí úkoly (DDÚ). První tři úspěšní řešitelé DDÚ získají deset bodů. DDÚ zasílejte e-mailem, rozhodujícím kritériem je čas doručení správného řešení a následné ústní obhájení své práce. Pracujte prosím pouze v tabulkovém kalkulátoru (ani VBA, ani jiné programové řešení - poskytlo by vám nefér výhodu proti ostatním).

Tipy pro zpracovávání DDÚ:

 • Předtím, než DDÚ odešlete si zkontrolujte, zda opravdu dělá, co se po něm chce. Mysleli jste na všechny varianty? Nemáte tam chybu?
 • Než abyste mi posílali nehotovou verzi v naději, že se přehlédnu, raději se přijďte zeptat, rád vám zadání upřesním. Zasíláním nehotových variant přicházíte o čas (někdo vás mezitím může předběhnout).
 • Při tvorbě vzorců myslete na univerzálnost a srozumitelnost. Používejte pojmenované oblasti a vše, co mi usnadní pochopení vašich myšlenkových pochodů. Napsání několika slov vysvětlujících komentářů vás nezabije. (Nikdy jste se nechtěli pochlubit, jak jste to geniálně vymysleli? při řešení DDÚ máte možnost!). Neskrývejte listy nebo buňky s výpočty. Zajímá mne nejen výsledek, ale především postup řešení.

Požadavky na zpracování DDÚ

 1. hotové úkoly mi odesílejte jako přílohu e-mailu
 2. jeden e-mail = jedna příloha. Nemohu akceptovat vícenásobné soubory v přílohách.
 3. název přílohy musí být ve formátu %BLOK%-%LOGIN%-DDU-%ČÍSLO DDU dvouciferně%, kde řetězec %cokoli% nahradíte aktuální hodnotou (Pepa Vonásek z humanitního bloku odevzdá úkol č. 3 pod názvem HB-vonajo-ddu-03 (zkratky bloků jsou HB, JB, MTB, PB)
 4. formát přílohy ať je obecně dostupný formát umožňující mi vidět, jak jste postupovali (open document format, ms excel 97-2003)
 5. do e-mailu se mi nezapomeňte podepsat
 6. uzávěrka příjmu řešení je 20.12.2011 23:59:59 CET (rozhoduje čas doručení poštovního serveru)

DDÚ č. 1

Vytvořte list, který vypočte cenu skupinového jízdného podle tarifů ČD. Jako vstupní hodnoty uživatel zadá (libovolný) počet cestujících ve skupině a cenu obyčejného jízdného. Jako výstupní hodnota se zobrazí cena skupinové jízdenky pro stanovený počet osob.

Úspěšní řešitelé

MTB PB
1.
2.
3.

Otázka na zamyšlení: Stojíte před nádražím, chcete ušetřit díky skupinovému jízdnému, ale je vás 31! Moc na jednu skupinu a málo na dvě. Co uděláte?

DDÚ č. 2

Vytvořte list, který bude generovat náhodná slova o délce 6 znaků (například). Postačí mi, když je budete generovat z 26 písmen anglické abecedy. Slova však musí splňovat tuto základní podmínku: samohlásky musí být pravidelně střídány souhláskami. Vše ostatní (slabikotvorné l, r, příp. s. a další zvláštnosti české morfologie) nechám na vás. Ke správnému řešení budete zřejmě potřebovat funkci NÁHČÍSLO a trochu praxe.

Návod: Uznávám, že úkol je o něco vypečenější, než č. 1. Rozdělte si zadání na několik snazších podúkolů:

 • Generování celých náhodných čísel v zadaném intervalu je známe (nebo snadné). Vymyslete způsob, jakým převedete čísla na slova.
 • Vymyslete způsob, jak generovat číslo na základě nějaké podmínky

Úspěšní řešitelé

MTB PB
1.
2.
3.

DDÚ č. 3

Vytvořte list, do jehož jedné buňky vložíte rodné číslo nějaké osoby (v obou možných tvarech - tedy jak 123445/6598 tak i 1234456598), a list za vás provede tyto akce:

 1. Provede kontrolu a z rodného čísla odstraní případné lomítko („vyčistí“ rodné číslo od zbytečných znaků)
 2. Provede kontrolu správnosti zadání rodného čísla (jak na zadání nesmyslného data, tak na zadání nesmyslné poslední čtveřice číslic - najděte si, co přesně znamená a jakou má funkci)
 3. Rozhodne, zda je daná osoba muž či žena
 4. Určí datum jejího narození a vypíše ho do jedné buňky ve formátu obvyklém v běžné řeči (např. 4. březen 2008).

Návod: Doporučuji (tak, jako u všech složitějších operací) postupovat krůček po krůčku a „obětovat“ několik buněk na ukládání mezivýsledků.

Úspěšní řešitelé

MTB PB
1.
2.
3.

DDÚ č. 4

Vytvořte list, do jehož jedné (vstupní) buňky se zadá libovolná česká věta (nebo skupina slov) o max. délce 20 znaků, a ve výstupní buňce se objeví tatáž věta (nebo skupina slov) převedená na malá písmena a s odstraněnou diakritikou.

Úspěšní řešitelé

MTB PB
1.
2.
3.

DDÚ č. 5

Vytvořte list, do jehož jedné (vstupní) buňky se zadá libovolná skupina znaků o max. délce 20 znaků, a ve výstupní buňce se objeví tatáž skupina vypsaná ODZADU ( tedy např ze skupiny „POZOR NA VLAK“ se stane „KALV AN ROZOP“.

Úspěšní řešitelé

MTB PB
1.
2.
3.
seifert/gymrbk/idt/excel.txt · Poslední úprava: 13.04.2019 00:00 autor: 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0