Search

Erasmáci v Itálii

V poslední den září, v pondělí okolo šesté hodiny ranní započala, pro vybraných 10 studentů z druhého ročníku a pro 3 učitele, i s cestou devítidenní mobilita projektu Erasmus+ do Itálie, respektive do italského pobřežního města Vasto. Projekt Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, která tuto celou mobilitu zaštituje. Už brzy ráno jsme nasedli do vlaku směřujícího do Prahy k letišti. Přestože bylo brzo ráno a my jsme měli před sebou celý den cestování, tak jsme si s sebou na cestu přibalili i dobrou náladu, která nám vydržela cestou vlakem, následným přesunem autobusem z hlavního nádraží na letiště, čekáním na letišti a letem do Říma, až po čekání na autobus, který nás svezl až do 300 km vzdáleného města Vasto. Dobrá nálada nás opustila až při 5hodinové cestě autobusem, nejen protože cesta byla dlouhá, ale i kvůli tomu, že nikdo z nás neměl s sebou láhev s pitím, díky čemuž jsme přijeli do Vasta celí žízniví. Když jsme přijeli na tamější autobusové nádraží, tak nás tam velmi pěkně přivítaly učitelky zdejší umělecké školy, která je také zapojena do programu Erasmus+. Po krátkém přivítání nám nabídly, že nás všechny mohou svést k našemu hotelu. Bez žádného rozmýšlení jsme nasedli k nim do aut a jeli jsme k našemu hotelu. Během cesty nám představovaly rovnou jejich město, zejména pak budovy jejich umělecké školy. Cestu nám zároveň zpestřily městské slavnosti a vzhledem k tomu, že to byl jejich poslední den, tak jsme byli přemluveni, napříč tomu, že bylo asi 11 hodin večer, že si musíme prohlédnout město právě v tuto dobu a nasát jeho atmosféru. Po odhození zavazadel do svého pokoje jsme se okamžitě přemístili před hotel, kde nás přivítali studenti už jmenované školy, kteří nás po seznámení provedli částí města, ve které se slavnosti odehrávaly. Následující den započal první den našeho programu, navštívili jsme školu, kde nás zdejší studenti provedli a po obědě jsme se vydali k pobřeží na pláž, kde jsme si užívali krásného počasí a čistého a teplého moře. Druhý den nás už oficiálně přivítali i se skupinami z Francie a Španělska. Došlo na hudební vystoupení, tanec roztleskávaček a v neposlední řadě na proslov ředitelky. Opět jsme se po vydatném obědě, který pro nás ve škole nachystali, vydali do města, tentokrát za přítomnosti skupinek ze všech států. Italové nám ukázali ty nejhezčí památky města, a tak jsem se prošli krásným jádrem města, které bylo moderní dobou skoro ani nedotčeno. Následující den jsme brzy ráno vstali a vydali jsme se na dlouhou cestu do Neapole, kde jsme navštívili Neapolský dóm sv. Gennera a jádro města. Po dlouhé a náročném dni v Neapoli, jsme následující den měli umělecké hodiny v jejich škole, kde jsme si mohli vybrat jednu z činností, jimiž byly malířství, sochařství a šperkařství. Právě tohle nás dost bavilo a měli jsme pak radost ze svých výtvorů. Po obědě jsme se vydali na radnici, kde proběhla konverzace, jak se starostou města, tak s paní, která se stará o vzdělávání v tomto městě, o projektu Erasmus+ a o našich pocitech a názorech na město Vasto. Následující den jsme se vydali do nedalekého města Treglio, kde jsme byli seznámeni se symboly města, jimiž jsou fresky. Proto jsme si prohlédli město, především pak fresky na stěnách domů a poté jsme si šli vytvořit svojí vlastní malou fresku, kamsi do malého výtvarného ateliéru. Po dokončení naších prací jsme se vydali do nedalekého kláštera, který jsme si řádně prošli. Poslední šestý den s Italy jsme měli navštívit přírodní rezervaci, což se ale nakonec neuskutečnilo, a proto jsme se už brzy ráno vydali na 5hodinovou cestu do Říma, a to jen naše a španělská skupina. Po náročné a dlouhé cestě jsme se museli táhnout pár kilometrů s těžkými krosnami na zádech do našeho hostelu. Tam, přestože jsme byli dosti unaveni, jsme nezůstali dlouho, neboť jsme byli v centru města a mnozí z nás byli poprvé v Římě, tak jsme se vydali objevovat krásy Říma, ale nejprve jen sami a dobrovolně. Až druhý den v Římě jsme se v celé sestavě rozhodli navštívit velkou část Říma a Vatikánu. Po krásném celodenním výletu jsme se připravovali na odlet v následujícím dni. Celkově jsme za tuto neskutečnou zkušenost nesmírně rádi, protože se jen tak nestává, že poletíš zadarmo do Itálie. Jsme velmi rádi, že jsme mohli nakouknout do kultury jiné země a zjistit, jak se žije v malém městě v jiném státu Evropské unie. Bylo zajímavé vidět školský systém školy v několik stovek kilometrů vzdáleném městě v Itálii. Každému bych přál nasát atmosféru pobřežního městečka, zdejší výborné kuchyně nebo jen poznat velmi příjemné tamější obyvatele. Do České republiky jsme si přivezli spoustu zážitků, zkušeností, co se osobního rozvoje a angličtiny týče, a bohaté poznání jiné kultury než je ta naše.

David Štefl 6. A