Search

Viděli jste, jak to u nás chodí

Úterý 7. února se otevřely dveře pro zájemce o studium na Gymnáziu Rumburk.

Návštěvníci z řad budoucích žáků a jejich rodičů mohli nahlédnout do tříd, kde probíhala výuka. Postupně viděli například hodiny českého, anglického, německého či francouzského jazyka, informatiky, občanské výchovy, matematiky, fyziky, chemie a biologie. Poděkování patří jejich průvodcům, žákům gymnázia, kterým mohli klást jakékoliv dotazy. I díky nim se uchazeči o studium v primě a v 1. ročníku čtyřletého gymnázia mohli seznámit s prostředím školy, učiteli a získat reálnou představu o studiu na gymnáziu.
Kamila Veselá