Search

Krajský studentský parlament

Dne 28. února 2024 se zástupci našeho parlamentu-Zdeněk Dohnal 3.C, Anna Kramerová 3.C, Jana Kovářová 3.D a Barbora Kolaříková 2.C zúčastnili prvního zasedání Ústeckého studentského parlamentu na Krajském úřadě v Ústní nad Labem. Samotný náš parlament se podílel na vzniku této organizace. Akce se zúčastnil také vedoucí odboru školství Ústeckého kraje pan Mgr. Roman Kovář.
Program byl velmi bohatý. Na začátku jsme měli seznamovací aktivity, při kterých jsme se společně poznali. Poté na řadu přišla debata s hosty, kteří nám představili svou parlamentní činnost a to, jak by měl školní parlament fungovat. Nejdůležitější z celého dne byly volby do předsednictva. Kandidáti se nám představili a ostatní měli možnost se jich ptát na různé otázky. Z našich zástupců kandidovali a byli zvoleni Jana Kovářová jako předsedkyně a Zdeněk Dohnal jako místopředseda pro vnitřní záležitosti. Gratulujeme. Celý den probíhal v pohodové náladě. Získali jsme mnoho zkušeností, nápadu a kontaktů. Našim cílem je rozvíjet náš parlament v Ústeckém kraji.
Anna Kramerová, 3.C