Search

Odcházíme s diplomem v kapse

Tuto větu si s velkou úlevou může říct osm našich studentů (7 dívek a jeden mladý muž),
kterým se podařilo splnit podmínky pro složení jazykového diplomu Deutsches
Sprachdiplom DSD II na úrovni B2 a C1. Odcházejí z naší školy s pocitem, že to nebylo
marné, trávit spoustu hodin přípravou k této mezinárodně uznávané zkoušce. Všem
gratulujeme a doufáme, že diplom ve svém životě využijí, ať už během studia na vysokých
školách, nebo později v praxi.
D. Hlaváčová