Search

S DofE za finským podzimem

V termínu od 2. do 10. října se zúčastnila čtyřčlenná skupina z rumburského gymnázia, ve složení Robin Fanta, Ondřej Pavlas, Jakub Novák a Karin Paurová za doprovodu učitelů Marka Wintera a Stanislava Hocka, expedice do Finska, která byla součástí mezinárodního vzdělávacího programu Ceny vévody z Edinburghu.

Tento program podporuje mladistvé v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Expedice, která může probíhat v České republice i v zahraničí, je jakýmsi jeho vyvrcholením a jejím cílem je překonání obav z neznámého a poznání nových míst. Vše si expediční tým musí naplánovat sám, nesmí používat mobily, musí být soběstačný a nesmí si v průběhu expedici nic koupit. Vše potřebné tedy nesou jeho členové s sebou na zádech.

Naše čtyřčlenná expediční skupina se nejdříve vydala na cestu vlakem do Berlína, odkud přeletěla do Helsinek a vyrazila na čtyři dny dlouhou túru. Stanovali jsme v národním parku Nuuksio, poté se přesunuli na dva dny do Helsinek. Nejvíce nás překvapilo vybavení národního parku, jako například častá přítomnost přístřešků či míst na oheň, a dokonce zásoba suchého dříví. Největší odměnou pro nás byla krása finských jezer a spatření losa. I přes nízké teploty jsme si také nenechali ujít koupání v jezerech. Vše umocňoval barevný podzim. Zažili jsme spoustu netradičních zážitků a upevnili si vazby. Naším cílem nebylo jenom navštívit národní park, ale také se dozvědět něco o kultuře a tradicích severského národa i o postojích Finů k Evropské unii.
Na konci listopadu budeme o svých zážitcích vyprávět a promítat fotky v Domečku Na Kopečku v Rumburku.

Karin Paurová