Search

Stanovisko školy k událostem na FF UK

Vážení rodiče,
vzhledem k nedávné tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se v současnosti událostem kolem střelby věnuje ve společnosti velká pozornost. Považujeme proto za nezbytné věnovat tématu pozornost i na naší škole.
Pokud s námi děti toto téma otevřou, budeme s nimi předem domluveným, podpůrným způsobem o tragické události mluvit a budeme jim nabízet případné další možnosti podpory v rámci školy (například
podporou u školního psychologa nebo dalších členů školního poradenského pracoviště) nebo mimo ni (např. Linku bezpečí ad.).

Tato tragická událost zasáhla různým způsobem řadu z nás. Jestliže víte, že Vaše dítě prožívá jakékoliv náročné emoce v tomto období, velmi oceníme, když nás o tom budete informovat, abychom mohli každému nabídnout patřičnou podporu. Pokud nás o něčem takovém informovat chcete, obraťte se rosím na třídní vyučující, příp. na Mgr. Kamilu Veselou a Mgr. Lenku Havlíčkovou, které jsou stanoveny jako kontaktní osoby pro téma tragické události na FF UK.

Níže uvádíme odkazy na další odbornou pomoc:

Linka bezpečí – telefon a chat (116 111)
Nepanikař – aplikace ke stažení zdarma s technikami pro zvládání náročných
situací (https://nepanikar.eu/)
Centrum Locika – chat (https://www.centrumlocika.cz/)
Dětské krizové centrum – chat, telefon, osobní návštěva (+420 241 484 149, +420 777 715 215)

Rodičovská linka (pod Linkou bezpečí) (+420 606 021 021)
Krizová linka SPIS pro blízké a pozůstalé (+420 227 272 25)