Search

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na čtyřleté gymnázium

Nabízíme všem uchazečům o studium na čtyřletém gymnáziu možnost zúčastnit se čtyř
přípravných schůzek. Budeme se připravovat z matematiky a českého jazyka. Na prvních dvou
schůzkách se budou řešit různé typové úlohy z daných předmětů, na třetí a čtvrté schůzce budou mít žáci
možnost si napsat přijímací test nanečisto z matematiky i českého jazyka v podmínkách obdobných jako
při skutečných přijímacích testech.
Kurzy se konají vždy ve středu v termínech 20. 3. 2024, 27. 3. 2024, 3. 4. 2024 a 10. 4. 2024
v budově gymnázia od 15:00 do 17:00.

Přineste si psací potřeby, rýsovací potřeby a papír na poznámky, ostatní materiály budou volně
k dispozici.
Vedení školy