Search

Tam, kde bydlí Santa Klaus

FINSKO, nejřidčeji osídlená země Evropské unie. Na rozloze 338 462km 2 žije pouhých 5,5
milionů obyvatel. Někteří z nás měli jedinečnou šanci navštívit tuto parlamentní republiku a podívat
se na zoubek vyhlášenému finskému vzdělávacímu systému.
Letadlem jsme se z Prahy dostali do Helsinek, hlavního města Finska. Prohlédli jsme si
katedrálu s bílou fasádou, přístav i místní kostel ve skále. Naše týdenní základna ale byla v Jyvaskyle,
což je stotisícové městečko, do kterého jsme 3,5 hodiny cestovali vlakem směrem na sever od
Helsinek. Odsud jsme každý pracovní den dojížděli cca 60 km autem do školy v Soulanti s naším
finským průvodcem Mattim. A co jsme zjistili?
Všichni pedagogové ve Finsku musí mít vysokoškolské vzdělání. Stát žákům i učitelům
financuje školní obědy i dojíždění. Základní školy mají I. stupeň od 1.-6. třídy, kde výuka probíhá od
osmi do dvanácti hodin (v deset mají žáci tzv. malý oběd) a II. stupeň od 7.- 9. třídy, kde výuka začíná
v devět a končí před třetí hodinou (oběd mají kolem dvanácté). Zvláštností je, že každý učitel má svoji
učebnu, kam za ním žáci dochází dle rozvrhu na 40-ti minutovou výuku. Dvacetiminutové přestávky
žáci tráví v prostorách školy, které tomu jsou perfektně vybaveny. Každá učebna je samozřejmě
vybavena nejmodernější IT technikou. Je kladen důraz na to, aby byl každý žák zodpovědný za svoji
práci včetně důsledků. Nikde jsme neviděli, že by učitel žáky vybízel k práci nebo je dokonce jakkoliv
přesvědčoval. Je zadána práce a žáci bud‘ pracují nebo ne a jsou pak následně ohodnoceni. Na této
škole mohl žák dostat nejlepší ohodnocení 10 a nejhorší 4. Je snadné registrovat práci všech žáků,
protože maximální počet žáků ve třídě je ve Finsku stanoven na 20.
Nejvíce nás překvapil postoj Finů ke státnímu svátku, který jsme tam měli možnost prožít. Šlo
o Den nezávislosti, kdy se Finsko v roce 1917 osamostatnilo od Ruska. Den před tímto svátkem se
celá škola sešla venku (bylo -21 stupňů), byla vyvěšena státní vlajka a zazpívána státní hymna. Den po
státním svátku proběhla ve třídě reflexe událostí, včetně ceremonie s prezidentem republiky.
V Jyvaskyle se šel průvod se státní vlajkou a opět došlo ke zpěvu.
Finsko je krásná země plná jezer. V zimě se rozednívá v devět hodin a stmívá ve tři
odpoledne. Finové nejsou moc výřeční, pokud vás neznají, ale když vás poznají, jsou to velmi milí lidé,
kteří si s vámi popovídají nejen finsky, ale i anglicky nebo švédsky. Pokud by člověk chtěl okusit
pověstnou finskou saunu, musíte mít s sebou plavky a zajet do velkého města. V těch malých ji
nenajdete, každý má saunu totiž doma. A co se týče pověstné finské vodky, tak tu (a jiný více
procentní alkohol) vám prodají pouze ve specializovaných obchodech za cenu, při které se vám
protočí panenky.
Díky naší návštěvě jsme se setkali také s islandskými kolegy, kteří se do Finska přiletěli též
podívat. Byla dohodnuta spolupráce a my se díky tomu můžeme těšit na naše islandské známé, kteří
navštíví naši školu již letos koncem dubna.
Za celý čtyřčlenný tým Lenka Homoláčová